Onze Visie

Een plek voor iedereen

Een streven van ons is dat De Boerderij een plek is waar iedereen zich welkom, veilig en thuis voelt. Kleinschaligheid, oog voor het unieke individu en het groepsproces dragen bij aan het behalen van deze doelen. 

Kleinschaligheid

Ieder kind is uniek en vraagt om een eigen benadering en begeleiding. Door deze aanpak en door te werken met kleine groepen kinderen, hopen wij dat iedereen zich welkom en gezien voelt. Het hebben van kleine groepen zal daarnaast ook maken dat het aantal prikkels beperkt wordt.

Aandacht voor het individu en het groepsproces

Wij besteden in De Boerderij aandacht aan het individu. Iedereen is uniek en doorloopt zijn of haar eigen ontwikkelingsweg. Wij hopen bij te kunnen dragen aan het snappen en accepteren van de diagnose van het kind. Naast aandacht voor het individu, besteden wij ook aandacht aan de groepsdynamica. Door dit te doen hopen wij bij te dragen een intieme en veilige sfeer. Iets wat in onze ogen belangrijk is om te kunnen ontdekken en ontwikkelen.  

Jij mag er zijn

De Boerderij is een plek waar kinderen door middel van sport, creativiteit, omgang met dieren en natuur vaardigheden ontwikkelen en dingen creëren waar ze trots op mogen zijn. Iedereen is anders en dat is de kracht van De Boerderij. Wij kijken naar wat de kinderen wél kunnen en hopen het kind daarin te kunnen ondersteunen.